אלמנט הצביעה

הצביעה נועדה להדגיש, ליפות ולתת ניגודיות בין הקיר לשכבת הטיח