איך נבחר עיצוב

מיקום הריבוע בבית

אלמנט המיקום משפיע על גודל הריבוע, יש מקומות בבית בהם הקיר גדול ויש מקומות בהם הקיר קטן. נזכיר שלפי ההלכה הריבוע צריך להיות מול פתח הבית, אפשר גם מעל הפתח או באזור הכניסה. במקומות מסוימים נרצה שהריבוע יהיה פשוט וצנוע ובמקומות אחרים נעדיף שיהיה מלא ומעוצב ברמה גבוהה, המיקום חשוב וכל מקרה לגופו.

כדי לבחור מיקום סופי חפשו בבית מקומות שנראים לכם רלוונטיים, נסו לתאר איך יראה בהם ריבוע אפור ולא מטויח. אפשר להיעזר בקביעת המיקום ע"פ התבוננות מהכניסה לבית.

גודל הריבוע

ע"פ ההלכה אמה היא בין 43 ל-48 ס"מ, אנו ממליצים לעשות את הריבוע בגודל 48 ס"מ כדי לצאת ידי חובת כל הדעות (מלבד דעתו של  החזון איש שקבע שאמה היא 60 ס"מ). יש אפשרות להגדיל ולהקטין את הריבוע, כמו כן ניתן לשנות את הריבוע לצורת מלבן לגובה או לרוחב. נעדיף להתאים ריבוע גדול לקיר רחב וריבוע קטן לקיר צר.

העיצוב הפנימי

העיצוב הפנימי של הריבוע בנוי מכיתוב, ציור יפה או עיטורים שניתן להוסיף. כמובן שהעיצוב הפנימי מוסיף נפח לריבוע ומשנה את אופיו מריבוע ריק לריבוע מעוצב. נמליץ לכם לחשוב האם תעדיפו עיצוב מלא ומהודר או שתעדיפו עיצוב פשוט ומינימאלי. להלן האפשרויות לעיצוב הפנימי, ניתן להתרשם מעיצובים נוספים בגלריה שלנו.